Om oss

Censit ab är din partner inom automationsprodukter när det gäller fotoceller och säkerhetskomponenter för personskydd. Vi är ett nischföretag som har stor och bred kunskap inom ett smalt produktområde. Således sätter vi kvalitet före kvantitet.

Eftersom fotoceller och säkerhetskomponenter oftast har en avgörande betydelse för all automation, så ställs höga krav. Att lyssna och gemensamt komma fram till en lösning på Ert problem är A och O för oss på Censit. Uppstår ett fel blir det bevisligen kostsamt. Därför är kvalitet ett honnörsord för oss.

Vi har med omsorg valt och upprättat kontakt med några av de ledande tillverkarna av dessa komponenter. Resultatet av vår strategi har gett oss nöjda återkommande kunder. Vår målsättning är att skapa en lång och varaktig affärsförbindelse.

Affärsidé

Vår affärside är att med kunskap och konkurrenskraftiga priser tillhandahålla och marknadsföra automationsprodukter för att höja produktivitet, säkerhet och konkurrenskraft inom svensk industri.

Kvalitet och miljö

Kvalitetspolicy

Censit ab skall marknadsföra och representera marknadsledande leverantörer som tillverkar kvalitetsprodukter till konkurrenskraftiga priser. Vårt motto är: ”Man betalar för det man önskar istället för att önska sig något man inte betalt för”

Miljöpolicy

Vi skall uppfylla lagar och förordningar samt samarbeta med myndigheter och organisationer så att vårt miljöarbete utformas i samklang med samhällets miljömål. Öka kunskapen och höja medvetenheten kring miljöfrågor inom företaget och väga in miljöaspekter i våra arbetsuppgifter. Packa avgående gods med förnyelsebart och nedbrytbart material som kan återvinnas. Källsortera avfall i enlighet med kommunens källsorteringsprogram.

Leverantörer