MPA 41

  • Sändare-mottagare: 0-35 m
  • Direktavkännande: 0-2 m
  • 230 V ac, 115 V ac, 24 V ac eller 24 V dc matningsspänning
  • Manuell känslighetsjustering
  • Till/frånslagsfördröjning
  • Fyra individuella relä och/eller transistorutgångar
  • En gemensam utgång: relä och transistor
  • Inställning för ljus/mörkerkoppling
  • Inställning för lång eller kort räckvidd LED indikering matning, utgångsstatus och signalstyrka
  • Anslutning via skruvplint

Product Description

MPA 41 är en 4-kanalig fotocellförstärkare med multiplexfunktion. Den arbetar tillsammans med givare ur serie 100, 110 eller 120. De fyra kanalerna arbetar oberoende av varandra med sitt respektive givarpar. Multiplexfunktionen säkerställer att inget närplacerat givarpar kan störa ett annat givarpar så kallad “cross talk”. Förstärkaren kan levereras med 4st individuella reläutgångar och/eller 4st NPN/PNP transistorutgångar.

Det finns även en modell med gemensam utgång för alla fyra givarpar. Förstärkaren har tidsfördröjning (0-10 sekunder). MPA 41 har manuell känslighetsjustering för varje kanal via potentiometrar som finns på frontpanelen. Man kan även ställa in ljus/mörkerkoppling samt lång/kort räckvidd på DIP-switchar lokaliserade under en täckplatta på fronten.