PAB 10

 • Sändare-mottagare: 0-70 m
 • Direktavkännande: 0-4 m
 • 10 – 30 V dc och 24 V ac matningsspänning
 • Manuell känslighetsjustering
 • Drivdon för LED på givare
 • Automatisk sensortest
 • Till/frånslagsfördröjning
 • Relä eller transistorutgång
 • Inställning för ljus/mörkerkoppling
 • Inställning för lång eller kort räckvidd
 • Testingång
 • LED indikering för matning, alarm, signalstyrka, utgångsstatus och master/slave
 • Alarmutgång
 • Montage på DIN-skena

Product Description

PAB 10 är en 1-kanals förstärkare som kan kopplas samman med andra enheter i PAB-serien via BUS-koppling. Förstärkaren arbetar ihop med givare ur serie 100, 110 eller 120. Fotocellförstärkaren har manuell känslighetsjustering via potentiometer på fronten. Utgångssignalen kan erhållas som relä eller transistor. Till/frånslagsfördröjning (0-10 sek.) ställs in via potentiometer.

Det finns även möjlighet att via switch ställa in ljus eller mörkerkoppling samt lång eller kort räckvidd. Förstärkaren kan via BUS-anslutning på baksidan kopplas samman med upp till nio förstärkare ur PAB-serien. På så vis erhåller man ett fotocellsystem med multiplexfunktion där givarna ej kan störa varandra. Man kan via DIP-switchar ställa in om man önskar gemensam utgång eller separat utgång för varje kanal.

PAB kan spänningsmatas externt via plint eller genom BUS-anslutning med PPB 00. På förstärkaren finns testingång som kan användas till att temporärt släcka sändaren. Man kan på detta sätt kontrollera funktionen hos fotocellen, genom att kontrollera utgångsstatus före och efter aktivering av testingången. Det finns även en utgång för alarm, som aktiveras om systemet upptäcker ett internt fel. Drivdon för LED på givare är standard i PAB-serien.