• Räckvidd: 10m
  • Upplösning (mm): 5, 10, 15
  • Aktiv höjd (mm): 65-1920
  • Utgång: Solid state relä