EKS

Med EKS får du:

  • Säker åtkomstkontroll till processer och mjukvaruapplikationer
  • Robust kompakt design för industriellt bruk
  • Var och ens befogenheter blir mer tydligt och man undviker att fel person får åtkomst till inställningen /funktionen i fråga.
  • Möjlighet att kontrollera/spåra händelser

Product Description

Det elektroniska nyckelsystemet EKS ger åtkomstkontroll på datorer och styrsystem i en industriell miljö. EKS omfattar i huvudsak två komponenter: en nyckel (RFID transponder) och en matchande adapter. EKS är ett öppet och fritt konfigurerbart system med ett brett utbud av gränssnitt och programmvaruverktyg. Det finns möjlighet att använda nyckelhanteringsprogrammet EKM (Electronic Key Manager)