EKS Light

Med EKS light får du:

  • Säker elektronisk åtkomstkontroll
  • Enkel anslutning
  • Enkel kommunikation, 4-bitars utdata
  • Mycket flexibel användning
  • Skyddsklass IP 67

Product Description

Den befintliga EKS familjen utökas med en ny serie i form av EKS Light, som kan identifieras av den svarta frontpanelen. Ett enkelt anslutningskoncept, samt en snabb och därmed ekonomisk integrering i kontrollmiljön, var precis lika mycket fokus under utvecklingen som kompabiliteten med den existerande EKS familjen. Exempelvis använder man samma elektroniska nyckel till båda enheterna.

Med EKS Light öppnar Euchner upp användningen av EKS tekniken för små och decentraliserade tillämpningar. Som tidigare med EKS tillåter Light-versionen också kontrollerat tillgång till enskilda maskiner, hela anläggningar eller andra områden.

Den enda skillnaden är att med EKS Light identifierar enheten direkt en användare med hjälp av användarens elektroniska nyckel. Här är alltså ett styrsystem inte nödvändigt för denna kontroll.

PDF