• Kompakt nockbrytare
  • Mekaniska eller induktiva nockar
  • Upp till 6 nockar