• Nockbrytare i pressgjutet aluminiumhus
  • Mekanisk livslängd på upp till 10 miljoner cykler
  • Finns med flera olika typer av nockar
  • Kontakt eller kabelanslutning