• Ultraljudsgivare för kantstyrning
  • Gaffelöppning (mm): 30, 40, 60, 70
  • Analog utgång
  • Detekterar transparent material
  • Hög noggrannhet
  • Skyddsklass IP 67
  • Anslutning via M8 kontaktdon