TEKNISK SUPPORT

Vi erbjuder självklart teknisk support på våra produkter. Support erbjuds under kontorstid 08.00-16.30 på telefon +46(0)370-69 10 10 (med undantag för lunch 12.00-13.00) eller via mail till support@censit.se.

GARANTI, REKLAMATIONER & RETURER

Returer och garantifrågor av tekniska produkter är mycket svårbedömda, därför måste vi ta hjälp av våra kunder. Vi behöver en detaljerad felbeskrivning och information om applikationen/användning. Detta ger en möjlighet till gemensam förbättring och produktutveckling. Ring oss så försöker vi lösa problemet tillsammans.

GARANTITID

Vår garantitid är 1 år från leveransdagen om inte något annat avtalats. Vi följer allmäna leveransbestämmelser enligt IML 2009.

RETUR

Köpare som önskar returnera en vara skall alltid i förväg inhämta Censit AB:s godkännande.
Har retur av produkt godkänts av Censit AB enligt gällande köpvillkor skickas den felaktiga produkten till:

Censit AB
Jönköpingsvägen 85
331 34 Värnamo

Produkten skall på kundens bekostnad och risk sändas tillsammans med papper med kundnamn, kontaktperson och vem man har talat med på Censit AB. Om produkten omfattas av garanti kommer den i första hand att repareras för retur till kund. Önskas en utbytesenhet beställs denna på ordinarie sätt för att få så snabb leverans som möjligt.

KVALITETSPOLICY

Censit ab skall marknadsföra och representera marknadsledande leverantörer som tillverkar kvalitetsprodukter till konkurrenskraftiga priser. Vårt motto är: ”Man betalar för det man önskar istället för att önska sig något man inte betalt för”

MILJÖPOLICY

Vi skall uppfylla lagar och förordningar samt samarbeta med myndigheter och organisationer så att vårt miljöarbete utformas i samklang med samhällets miljömål. Öka kunskapen och höja medvetenheten kring miljöfrågor inom företaget och väga in miljöaspekter i våra arbetsuppgifter. Packa avgående gods med förnyelsebart och nedbrytbart material som kan återvinnas. Källsortera avfall i enlighet med kommunens källsorteringsprogram.